Månadsbrev från REV (Riksförbundet Enskilda Vägar).