Kontaktpersoner


Ordförande
Lars Jonsson
Gårdstångavägen 16
241 65 Harlösa
046-61654
070-568 08 26
familjen.jonssons@gmail.com

Sekreterare
Henrik Pihlemark
Vallmovägen 3
241 64 Harlösa
046-30 33 17
070-930 80 04
henrikpihlemark@gmail.com

Valberedning
Bengt Jönsson
Sjöbovägen 6
241 65 Harlösa
046-615 54
Nils Börje Friberg
Revingevägen 4
241 65 Harlösa
Daniel Nilsson
Revingevägen 28
241 65 Harlösa
046-25 23 06