Kontakt

Vänligen kontakta Lennart Lindsjö eller Henrik Philemark direkt då formulär på hemsidan är ur funktion!

Ny styrelse 2022-04-11

Lennart Lindsjö Ordförande
Gårdstångavägen 6
241 65 Harlösa
0707332643

Madeleine Atlas Vice Ordförande
Henrik Philemark Kassör Sekreterare
Stig Nissen Övrig ledamot
Rolf Tallberg Övrig ledamot
Dan Jöneros Suppleant
Tobias Melin Suppleant