Ogräsbekämpning

Ogräsbekämpning kommer att utföras under våren och sommaren med ättika.

Skyltning kommer att ske strax före.

Protokoll årsstämma 2020

Protokoll från årsstämma kommer att finnas i pappersform på Rabattvaruköp f.r.o.m. 6/5.

Samt på denna hemsida.